Nasza firma wykonuje montaż i serwis systemów wczesnej detekcji pożaru. Systemy sygnalizacji pożarowej umożliwiają wykrycie pożaru w początkowej jego fazie, pozwalają uratować życie ludzkie i mienie oraz zapobiec katastrofom budowlanym. Dzięki systemowi wykrywania i sygnalizacji pożaru można szybko i precyzyjnie zlokalizować zagrożenie, wskazać miejsca jego powstania, powiadomić o niebezpieczeństwie najbliższe otoczenie, a przez system monitoringu straż, niekiedy też automatycznie uruchomić urządzenia gaszące.